हार्दिक शुभकामना

April 3, 2017 | Blogs  

सारा संसारका मानवजातिको उद्धारको निम्ति ख्रीष्ट येशू प्रभु क्रूशमा बलिहुनुभई तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको साथै नववर्ष २०७४ सालको सुखद अवसरमा देश भित्र र देश बाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई हार्दिक शुभकामन व्यक्त गर्दछौं ।