ख्रीष्टमस सेवा र प्रार्थना

December 6, 2016 | News and Events  

पौष १० गते/डिसेम्बर २५ तारिख आइतबार हुने ख्रीष्टमस सेवामा वचनको सेवकाइ गर्नुहुने, आराधना झुण्ड, संचालन गर्नुहुने साथै सो दिनको कार्यक्रममा साउण्ड सिस्टम, सुरक्षा, मौसम, टाढा नजीकबाट आउनुहुने मण्डलीका विश्वासीहरू र सबै व्यवस्था मिलाउनेहरूको लागि प्रार्थना गरिदिऔं ।