हार्दिक बधाई

June 5, 2017 | News and Events  

इभान्जलिकल प्रेस्बेटेरियन थियोलोजिकल सेमिनारीमा नेइम गुरुजुधारा मण्डलीको सदस्य श्री रञ्जित मगरले २०७४ जेष्ठ ११ गते/मे २५ तारिख बी.टी.एच.मा दीक्षित हुनुभएकोमा नेइम मण्डली परिवारबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं ।

Ranjit