हार्दिक शुभ कामना

March 7, 2018 | Blogs  

सारा संसारका मानव जातिको उद्धारको निम्ति ख्रीष्ट येशू प्रभु क्रूशमा बलि हुनुभई तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको (भ्बकतभच) सुखद अवसरमा देशभित्र र देशबाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई हार्दिक शुभकामन व्यक्त गर्दछौं ।