Recent Article

ख्रीष्टमा पूर्ण जीवन – एल्डर सिमोन पाठक ख्रीष्टमा पूर्ण जीवन – एल्डर सिमोन पाठक

कति मानिसहरू मेरो जीवन अधूरो छ, अपूरो छ, अर्थहिन छ भन्ने विचार गर्छन् । यो सोचले गर्दा कतिको जीवन, निराश, हतास, आशाविहीन हुन पुगेको छ तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, ख्रीष्टमा हामीले पूर्ण जीवन पाएका छौं । कसरी हामीले ख्रीष्टमा पूर्ण... Read More »

Recent Blog

बधाई बधाई

एस.एल.सी. परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आउँदा दिनका सबै पढाइ, तालिम, उच्च शिक्षा हासिल गर्दै जानको लागि परमेश्वरबाटको आशिष्को लागि प्रार्थनाको साथै मण्डली परिवारबाट हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछौं ।  Read More →

News and Events

मण्डली निर्माण सम्बन्धि जानकारी मण्डली निर्माण सम्बन्धि जानकारी

नेइम ज्ञानेश्वर चर्चद्वारा सुरुवात... 

नेइम मिशन सम्मेलन सम्बन्धी सूचनाः नेइम मिशन सम्मेलन सम्बन्धी सूचनाः

२०७२ सालकार्तिक १६ गते सोमबार बिहान... 

View More News and Events