Recent Article

भलाइ गर्न भलाइको स्रोतले भरिनु – एल्डर सिमोन पाठक भलाइ गर्न भलाइको स्रोतले भरिनु – एल्डर सिमोन पाठक

तपाईंको हृदयमा कुनै व्यक्तिप्रति, माया, प्रेम, वास्ता छ भने व्यवहारमा त्यस व्यक्तिप्रति तपाईं के कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ ? माया, प्रेम वास्ता नै प्रकट गर्नुहुन्छ, होइन र ? यदि तपाईंको हृदयमा कुनै व्यक्तिप्रति रीस, ईष्र्या, डाह, घृणा... Read More »

Recent Blog

बधाई बधाई

एस.एल.सी. परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आउँदा दिनका सबै पढाइ, तालिम, उच्च शिक्षा हासिल गर्दै जानको लागि परमेश्वरबाटको आशिष्को लागि प्रार्थनाको साथै मण्डली परिवारबाट हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछौं ।  Read More →

News and Events

मण्डली निर्माण सम्बन्धि जानकारी मण्डली निर्माण सम्बन्धि जानकारी

नेइम ज्ञानेश्वर चर्चद्वारा सुरुवात... 

नेइम मिशन सम्मेलन सम्बन्धी सूचनाः नेइम मिशन सम्मेलन सम्बन्धी सूचनाः

२०७२ सालकार्तिक १६ गते सोमबार बिहान... 

View More News and Events