Recent Article

गडवाल, कोटद्वार मण्डली भ्रमण विवरण गडवाल, कोटद्वार मण्डली भ्रमण विवरण

– पाष्टर वीर बहादुर खवास भजनसंग्रह ३७:४ “तँ आफै परमप्रभुमा मग्न हो; र उहाँले तेरो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ ।” गडवालमा भएको मिशनेरी भाइ पाष्टर नरेन्द्र, शान्ता बहिनी र सरोवरको लागि शुरूबाट केही वर्षसम्म निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्थें... Read More »

Recent Blog

बधाई बधाई

एसइइ (SEE) परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आउदा दिनका सबै पढाइ, तालिम साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्दै जानको लागि परमेश्वरबाटको आशिषको प्रार्थना साथै मण्डली परिवारबाट हादिर्क बधार्इ ज्ञापन गर्दछौं ।  Read More →

News and Events

संगति भवन अर्पण: संगति भवन अर्पण:

पाष्टर वीर बहादुर खवास, पाष्टर... 

जुन महिनाको कार्यक्रम जुन महिनाको कार्यक्रम

आषाढ १ गते/जुन १५ तारिख शुक्रबार... 

View More News and Events